Tłumaczenia naukowe wymagają niezwykłej staranności i rzetelności pracy, a także posiadania specjalistycznej wiedzy oraz szerokiego doświadczenia. W tym przypadku nie liczy się bowiem jedynie sama znajomość języka obcego, ale również umiejętność posługiwania się terminologią związaną z daną dziedziną życia.

Jakie zadania wykonuje zatem tłumacz naukowy?

Tłumacz naukowy to osoba, która wykonuje przekład specjalistycznych dokumentów, takich jak na przykład publikacje naukowe. W tym przypadku liczy się przede wszystkim dokładność tłumaczenia, ponieważ ewentualne pomyłki mogą prowadzić do wyciągania błędnych wniosków. Z tego powodu tłumaczeniami naukowymi zajmują się osoby, które ukończyły kierunki związane między innymi z:

Tłumaczenia naukowe wymagają niezwykłej staranności i rzetelności pracy, a także posiadania specjalistycznej wiedzy oraz szerokiego doświadczenia

  • robotyką,
  • naukami medycznymi,
  • prawem.

Tego typu osoby są zaznajomione ze specjalistyczną terminologią, którą zdobywają w czasie wieloletniego szkolenia.

Jakie trudności musi pokonać tłumacz naukowy?

Osoba zajmująca się tłumaczeniem teksów naukowych musi:

  1. w prawidłowy sposób dobierać słownictwo – w tym przypadku poszczególne słowa muszą być stosowane bardzo precyzyjnie, ponieważ używanie synonimów może prowadzić do powstawania niezgodności.
  2. stosować odpowiedni szyk zdań – w przypadku tego typu tłumaczeń ważna jest nie tylko sama znajomość specjalistycznej terminologii, ale również umiejętność jej zastosowania w zdaniach. Muszą być one skonstruowane prawidłowo pod względem stylistycznym oraz logicznym.
  3. zachować indywidualny styl autora danego tekstu – w wielu wypadkach jest to bardzo trudne, ale wskazane.

Styl naukowy ma swoje określone cechy

Czym cechuje się specjalistyczny styl naukowy?

Styl naukowy ma swoje określone cechy. Wśród nich wymienić należy konieczność utrzymania danego szablonu kompozycji, a także konieczność stosowania przypisów czy cytatów. Poza tym, konieczne jest wykorzystywanie specjalistycznej terminologi, unikanie środków nacechowanych emocjonalnie czy konieczność korzystania z form bezosobowych. Wszystkie te wymienione elementy sprawiają, że praca tłumacza naukowego jest bardzo trudna. Wymaga ona zaangażowania oraz poświęcenia bardzo dużego nakładu czasu i pracy. Osoba dokonująca przekładu danego tekstu musi bowiem między innymi znajdować źródła w języku docelowym. Poza tym, musi ona rozumieć tłumaczony tekst, ponieważ konieczne jest dość jasne przekazywanie określonych informacji. Tego typu tłumaczenia muszą być zgodne z zasadami, które dotyczą między innymi publikacji akademickich. Są one zatem trudne do wykonania, a co za tym idzie stosunkowo drogie.