Na czym polega specyfika tłumaczeń technicznych?

Jednym z istotnych elementów oferty biur tłumaczeń są zazwyczaj tłumaczenia techniczne – Tłumaczenia GK. Wymagające znajomości specyfiki określonej branży, specjalistycznej terminologii i zrozumienia procesów technicznych lub technologicznych, tłumaczenia tego typu powinny być wykonywane przez fachowców. Czym są tłumaczenia techniczne, na co zwracać uwagę zlecając przekład i komu najlepiej powierzyć zlecenie?

Czym są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne to bardzo szeroka gałąź tłumaczeń, obejmująca przekład zwykły i tłumaczenia przysięgłe, zarówno w wersji ustnej, jak i pisemnej. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych rodzajów przekładu jest zakres terminologii, której dotyczy tłumaczenie, związanej z szeroko rozumianą techniką, technologiami, inżynierią, budownictwem, mechaniką i IT. Teksty techniczne obejmować mogą zarówno dokumenty o znaczeniu czysto praktycznym, takie jak dokumentacje techniczno-ruchowe, projekty budowlane i architektoniczne, rysunki techniczne i projekty wykonawcze, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń oraz oprogramowania, ale również artykuły naukowe z dziedzin technicznych czy podręczniki akademickie.

Jednym z istotnych elementów oferty biur tłumaczeń są zazwyczaj tłumaczenia techniczne

Tym, co łączy wszystkie rodzaje tłumaczeń technicznych jest pewna specjalizacja terminologiczna, przez którą tekst zdecydowanie wykracza poza znajomość potocznego, codziennego języka. Tego rodzaju teksty, nawet w języku ojczystym, dla pełnego zrozumienia wymagają znajomości określonych procesów czy zjawisk, dotyczących określonej branży, technologii bądź procesu.

Co się liczy w tłumaczeniach technicznych?

Prawidłowo wykonane  tłumaczenia techniczne charakteryzować powinny takie cechy, jak:

  • duża precyzja i dokładność;
  • przejrzystość słownictwa, konsekwencja w stosowaniu terminologii fachowej, jasne, zwięzłe sformułowania,
  • brak błędów językowych oraz merytorycznych.

Dla osiągnięcia takich rezultatów, tłumacz tekstów technicznych wykazać musi się duża skrupulatnością i drobiazgowością. Powinien być także gotowy do nieustannego doszkalania się i pozostawania na bieżąco z wszelkimi nowinkami technicznymi i technologicznymi z branży, w której się specjalizuje. Z tego względu tłumacze techniczni zwykle wybierają kilka dyscyplin, wokół których skupiają swoje zainteresowania zawodowe. Tłumaczenie z zakresu IT bardzo różni się od specyfikacji projektów budowlanych dróg i mostów, stąd też węższa specjalizacja pozwala na uzyskanie  wyższej jakości przekładu.

Komu zlecić tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne należy zlecać tłumaczom, posiadającym w tej dziedzinie udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje, mogących potwierdzić je referencjami od klientów bądź członkostwem w TEPIS – (Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych). Nie wystarczy informacja z oferty firmy. Warto zapoznać się z portfolio tłumacza, aby przekonać się, że wykonywane przez niego wcześniej przekłady zbliżone są  tematyką i rodzajem do tekstu, który chcemy zlecić.

O tym, że jakość tłumaczenia technicznego ma znaczenie, przekonał się na pewno każdy, kto usiłował uruchomić urządzenie elektroniczne, do którego dołączono jedynie kiepskiej jakości instrukcję obsługi, tłumaczoną przez automatyczny translator. W przypadku tekstów technicznych, niezależnie od tego, czy mają charakter użytkowy czy akademicki, precyzja i dokładność przekładu mają ogromne znaczenie. Aby uzyskać wartościowe tłumaczenie, skorzystać trzeba z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych tłumaczy, posiadających, poza wiedzą lingwistyczną, również znajomość specyfiki określonej branży.