Do czego przydają się tłumaczenia medyczne?

Rozwój medycyny nie dokonuje się w jednym języku

Branża medyczna rozwija się tak prężnie między innymi dzięki temu, że odbywa się coraz więcej szkoleń, sympozjów, targów czy innego rodzaju spotkań międzynarodowych, gdzie specjaliści dziedziny medycyny i farmacji mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Bariera językowa nie jest problemem, kiedy można zasięgnąć pomocy tłumacza medycznego. Tłumaczenia medyczne wykonywane są przez doświadczonych, wykształconych w tym zakresie tłumaczy, którzy mają nie tylko doskonałą znajomość języków – polskiego i angielskiego, ale także szybkie przetwarzanie informacji, perfekcyjny dobór słownictwa oraz, co najważniejsze, są zaznajomieni z żargonem, słownictwem charakterystycznym dla danej dziedziny. Tłumacz może wykonać swoją pracę podczas spotkań, ustnie, na trzy sposoby:

  • symultanicznie – w tym samym czasie, w którym mówca wypowiada swój komunikat,
  • konsekutywnie – po dłuższej wypowiedzi mówcy następuje czas dla tłumacza, w którym on przekłada wypowiedź,
  • w sposób szeptany – następuje przełożenie rozmowy dwóch osób na inny język „do ucha” słuchaczowi.

Branża medyczna rozwija się tak prężnie między innymi dzięki temu, że odbywa się coraz więcej szkoleń, sympozjów, targów czy innego rodzaju spotkań międzynarodowych, gdzie specjaliści dziedziny medycyny i farmacji mogą podzielić się swoim doświadczeniem

Powyższe tłumaczenia medyczne to usługi kierowane zazwyczaj dla przedsiębiorstw, organizacji czy ośrodków zdrowia, czyli większych podmiotów. Rzadziej zdarza się, by potrzeba tłumacza ustnego była potrzebą osoby prywatnej, jednak i takie sytuacje się zdarzają, na przykład podczas usługi medycznej wykonywanej za granicą, o czym będzie napisane w następnej części artykułu.

Rozwój medycyny jako nauki umożliwiają także tłumaczenia pisemne prac dyplomowych i prac naukowych. Publikacja naukowa dopiero będąc w języku angielskim ma szansę stać się częściej komentowana, recenzowana, przyczynić się do postępu i, wreszcie, dokonać w nauce jakiegoś przełomu. Podobnie z kwestią dostępności zagranicznych tekstów dla polskich praktyków niemających biegłości w języku angielskim. Tłumaczenie jest tutaj kluczowe by mówić o rozwoju w zdrowiu publicznym.

Technicy i magistrzy farmacji, fizjoterapii, logopedii itp. także mogą skorzystać na tłumaczenia medyczne, zarówno tekstów naukowych, jak i charakterystyk produktów leczniczych i instrukcji sprzętu specjalistycznego, którego używają w codziennej pracy.

Usługi tłumaczenia dla klienta indywidualnego

Pacjent chory na rzadką chorobę, której leczenie możliwe jest obcym kraju, także może skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego. Obok lekarza i pacjenta zasiądzie wtedy w gabinecie tłumacz, który na zasadzie opisanej powyżej – na bieżąco, szeptem albo w interwałach – będzie tłumaczył zarówno zalecenia lekarskie, jak i objawy i pytania pacjenta.

Technicy i magistrzy farmacji, fizjoterapii, logopedii itp. także mogą skorzystać na tłumaczenia medyczne, zarówno tekstów naukowych, jak i charakterystyk produktów leczniczych i instrukcji sprzętu specjalistycznego, którego używają w codziennej pracy

Częściej jednak osoba prywatna będzie zainteresowana tłumaczeniem pisemnym lub przysięgłym. Tłumaczenia medyczne dokumentów, historii choroby, wyników badań potrzebne są do podjęcia lub kontynuowania leczenia za granicą, gdzie np. wyprowadza się lub wyjeżdża tymczasowo dana osoba. Tłumaczeniom podlegają także recepty, opisy leków oraz instrukcje sprzętu medycznego zakupionego poza ojczystym krajem, by zalecone leczenie można było wprowadzić w życie. Profesjonalny tłumacz medyczny upewni się, że klient nie ma żadnych niejasności wynikających z bariery językowej lub nieprawidłowego tłumaczenia przez ogólnodostępny translator. Programy tego typu są szeroko dostępne, stają się coraz bardziej poprawne, lecz daleko im do wyłapywania kontekstu i minie jeszcze dużo czasu, zanim jakością tłumaczenia dorównają tłumaczowi profesjonaliście.

Niektóre sytuacje wymagają tłumaczenie medyczne przysięgłe. Takiego typu usługa musi być wykonana przez specjalistę nie tylko doświadczonego i znającego terminologię, ale także o odpowiednich, potwierdzonych certyfikatem kwalifikacjach do sporządzania tego typu dokumentów.