Ttłumaczenie medyczne obejmują różne rodzaje dokumentów związanych z leczeniem, farmaceutyką, profilaktyką zdrowotną oraz dorobkiem naukowym z dziedziny medycyny. Ze względu na swoją specyfikę, odpowiedzialność ciążącą na tłumaczu oraz specjalistyczną wiedzę wymaganą do wykonywania tej pracy, należą do najbardziej wymagającej dziedziny translatoryki.

Wśród tekstów związanych z leczeniem i diagnostyką pacjenta najczęściej występują:

 • wypis ze szpitala,
 • historia choroby,
 • skierowanie na badania,
 • wyniki badań diagnostycznych
 • zwolnienie lekarskie,
 • karta pacjenta,
 • akt zgonu.

Kolejną grupę dokumentów medycznych tworzą teksty związane z przemysłem farmaceutycznym oraz rynkiem produktów medycznych, m.in:

 • ulotki dołączone do leków,
 • instrukcje obsługi przyrządów medycznych,
 • certyfikaty i deklaracje zgodności wyrobów medycznych,
 • dokumentacja techniczna i sprzętu medycznego.

Inny rodzaj teksów stanowią publikacje naukowe oraz materiały edukacyjne i marketingowe przeznaczone przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów związanych z branżami medycznymi. Wreszcie, do tłumaczeń medycznych można też zaliczyć pisma urzędowe związane z instytucjami regulującymi rynek medyczny.

Przekład każdego z tych tekstów rządzi się swoimi prawami i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ od jego jakości może zależeć zdrowie i życie. Dlatego translatoryka medyczna jest najbardziej wymagającą specjalizacją i tak ważne jest, by tłumaczenie treści z tej dziedziny powierzyć profesjonalistom.

Do niezbędnych kompetencji stawianych tłumaczom specjalizującym się w tłumaczeniach medycznych zalicza się nie tylko doskonała znajomość języka, ale również fachowa wiedza z dziedziny medycyny. Z tego powodu wśród osób wykonujących ten zawód można znaleźć absolwentów kierunków medycznych, farmacji, biotechnologii, czy nawet praktykujących lekarzy.

Aby precyzyjnie i adekwatnie dokonać przekładu, często nie wystarcza przygotowanie teoretyczne, niezmiernie cenna jest natomiast praktyka w zawodzie, która pozwala na bieżący kontakt ze stale zmieniającym się językiem i środowiskiem zawodowym. To ostatnie jest szczególnie ważne ze względu na dynamiczny postęp w dziedzinie medycyny, co wiąże się z potrzebą stałego pogłębiania wiedzy przez tłumacza, poczynając od śledzenia artykułów branżowych i najnowszych osiągnięć, kończąc na bezpośrednich konsultacjach ze specjalistami w branży, lekarzami, laborantami, badaczami czy naukowcami.

Podsumowując, tłumaczenia medyczne to elitarna gałąź usług translatorskich, wymagająca wiedzy eksperckiej, niepozwalająca na błędy i pełna wyzwań.