Tłumaczenia naukowe to niezwykłe wyzwanie dla specjalistów z dziedziny przekładu tekstów. Badania naukowe są dostępne w formie zróżnicowanych dokumentów. W ich skład wchodzą: dokładny przebieg badań naukowych, opracowane wyniki badań oraz publikacje naukowe.

Charakterystyka tłumaczeń publikacji naukowych

Od tłumaczeń naukowych wymaga się idealnego przekładu tekstu. Podobnie wygląda to w kwestii tłumaczeń prawniczych oraz umów. W skład tłumaczeń naukowych wchodzą między innymi takie dziedziny nauk jak:

 • humanistyczne
 • społeczne
 • teologiczne
 • ścisłe
 • przyrodnicze
 • medyczne
 • sztuki oraz inne.

Teksty, jakie podlegają tłumaczeniu to między innymi:

 • opracowania naukowe
 • prace naukowe
 • abstrakty czyli streszczenia np. książek
 • recenzje publikacji naukowych
 • publikacje naukowe zawierające opis badań.

Ciekawostką jest to, ze większość publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych oraz ścisłych, posiada streszczenia w języku angielskim, bez względu na to w jakim języku powstał tekst. Charakterystyczne dla tekstów naukowych są zrozumiałość, zwięzłość, a także kompletność zawartych w oryginale informacji.

Co jest ważne w tłumaczeniach naukowych?

Najważniejszym czynnikiem wybitnych badań naukowców jest tłumaczenie prac na kilka języków. To dzięki temu mają one szanse na rozpowszechnienie oraz dotarcie do ogromnej grupy odbiorców. Oczywistym jest, że najczęściej wybieranym językiem jest język angielski. Tylko opisy badań, artykuły i streszczenia publikacji naukowych pojawiające się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, dają możliwość zaistnienia naukowcowi. Podstawowym czynnikiem wysokiej jakości tłumaczeń jest rzetelność i jakość przekładu. Podczas tłumaczeń publikacji naukowych dochodzi do dodatkowych spotkań i konsultacji z klientem. Ma to na celu korygowanie poprawności merytorycznej informacji umieszczonych w tłumaczonym tekście.

Główne cechy dobrego tłumacza publikacji naukowych

Sporym wyzwaniem dla tłumacza jest wyjątkowy charakter tekstów naukowych. Najczęściej obejmują specjalistyczne dziedziny, bardzo często mało popularne. Dlatego też wymagają od tłumacza posiadania specjalistycznej wiedzy. Język stosowany w ich stworzeniu powinien być sformalizowany oraz zrozumiały. Musi zachować zasady tworzenia treści naukowych. Aby badania autora artykułu, publikacji czy monografii były wiarygodne, kluczową cechą dobrego tłumaczenia jest rzetelność. Niestety każdy błąd merytoryczny lub językowy przyczyni się do zmniejszenia zasług klienta w świecie naukowym.