Tłumaczenie dokumentacji technicznej (jak to zrobić)

Potrzeba tłumaczenia dokumentacji technicznej niezmiennie pojawia się w firmach produkcyjnych i handlowych, które współpracują z partnerami zagranicznymi. Od poprawności tłumaczenia zależy sprawne funkcjonowanie urządzeń oraz zdrowie i życie pracowników. Przyjrzyjmy się złożoności i specyfice tłumaczenia dokumentów technicznych.

Tłumaczenie dokumentacji z języka polskiego na angielski

Dokumentacja techniczna to szeroka kategoria, obejmująca różnorodne dokumenty o charakterze inżynierskim i organizacyjnym, które są niezbędne do projektowania i eksploatacji obiektów technicznych oraz wytwarzania produkcji. W szczególności są to:

  • rysunki i schematy budynków przemysłowych, konstrukcji;
  • dokumentacja projektu;
  • paszporty maszyn i urządzeń biorących udział w cyklu produkcyjnym;
  • instrukcje bezpieczeństwa i ochrona pracy;
  • mapy tras procesów technologicznych;
  • zestawienia wyposażenia, montaż produktów, operacje.

Pomimo tego, że dokumenty techniczne mogą różnić się treścią i wyglądem, łączy je przynależność do oficjalnego stylu biznesowego, który charakteryzuje się specjalnymi kanonami leksykalnymi, morfologicznymi i składniowymi pisma w języku angielskim:

  • częste stosowanie konstrukcji bezosobowych i niejasno osobistych: „postanowiono”, „to należy zauważyć”, „to ważne”;
  • naruszenie wyraźnej kolejności słów (inwersja) w celu podkreślenia poszczególnych elementów semantycznych;
  • skróty niespecyficzne dla języka polskiego.

Główną trudnością w tłumaczeniu dokumentacji technicznej z języka polskiego na angielski jest to, że definicje używane w jednym języku często nie mają bezpośredniego odpowiednika w drugim, i na odwrót. Zbyt duża dowolność interpretacji w tłumaczeniu prowadzi do nieścisłości i zniekształceń znaczeniowych, co jest niedopuszczalne w materiałach przemysłowych i technicznych.

Oprócz biegłej znajomości pary językowej, tłumacz musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w swojej branży. Bez specjalistycznej wiedzy na temat tłumaczonej tematyki trudno jest kompetentnie przekazać informacje techniczne w języku obcym. Złożone projekty są zazwyczaj obsługiwane przez zespół specjalistów z wielu dziedzin.

Tłumaczenie dokumentacji technicznej z języka angielskiego na polski


Tłumaczenia techniczne to złożona, wieloaspektowa dziedzina obejmująca różne branże, od budownictwa po technologię informatyczną i robotykę. Około 90% materiałów technicznych na świecie prezentowanych jest w języku angielskim, co powoduje duże zapotrzebowanie na tego typu usługi tłumaczeniowe.

Każdy obszar przemysłu, budownictwa czy handlu posługuje się specyficznym językiem i unikalną terminologią. Podstawowym zadaniem tłumaczenia dokumentów regulacyjnych jest zapewnienie jednolitości i jednoznaczności terminologii dla użytkowników z różnych krajów.