Trudności i osobliwości tłumaczenia technicznego

Jednym z najtrudniejszych rodzajów działalności tłumaczeniowej jest tłumaczenie tekstów technicznych. Najpopularniejszym rodzajem tłumaczeń naukowych i technicznych są oczywiście tłumaczenia pisemne. Jego złożoność polega na trudnym i czasochłonnym procesie, który wymaga więcej czasu niż inne rodzaje tłumaczenia. Ta koncepcja oznacza:

 • Artykuły naukowo-badawcze o tematyce technicznej
 • Dokumentacja inżynierii mechanicznej
 • Instrukcje obsługi złożonego sprzętu, maszyn, produktów
 • Punkty styku i różnice między tłumaczeniem tekstów technicznych a tłumaczeniem naukowym.

Porównując tłumaczenia techniczne (https://tlumaczenia-gk.pl/techniczne) z podobnym tekstem naukowym, eksperci zwracają uwagę na cechy łączne i różne. Podobieństwa to:

Specyficzne słownictwo . W obu przypadkach używa się wielu terminów technicznych, w tym skrótów. Jednocześnie dużą wagę przywiązuje się do przyimków, sojuszy, a także słów łączących.

Skrupulatna gramatyka . Podczas pracy nad takimi tekstami stosuje się ściśle ustalone normy gramatyczne języka. Dominują konstrukcje złożone, w których nacisk kładzie się na podmiot (rzeczownik), przymiotnik i czasownik bezosobowy.

Stylistyka. Priorytetowym celem takiego tłumaczenia jest dosłowne i niezwykle jasne przekazanie informacji. Zapewnia to przedstawienie faktów, bez emocjonalnego zabarwienia.

Rozważ niespójności. Tłumaczenie techniczne posiada następujące cechy:

 • Przekazuje znaczenie zbliżone do oryginału. Drobne odchylenia są dopuszczalne tylko w przypadku specyfiki języka, na który wykonywane jest tłumaczenie.
 • Tłumaczenie techniczne to zawsze styl formalny, charakteryzujący się skrupulatnością, bezosobowością i brakiem emocji.

Tłumaczenie naukowe ma następujące cechy:

 • Używanie znormalizowanej mowy
 • Wstępne myślenie o zwrotach mowy
 • Wybór niezbędnych narzędzi językowych.

Kryteria, jakie powinien spełniać tłumacz naukowo-techniczny:

 • Nie tylko dobra, ale doskonała znajomość obcego języka oryginalnego, taka sama znajomość języka docelowego (częściej jest to język ojczysty).
 • Umiejętność przedstawienia materiału zgodnie z zasadami przekładu naukowo-technicznego z użyciem określonych terminów, bez zabarwienia emocjonalnego.
 • Możliwość korzystania zarówno z ogólnodostępnych informacji, jak i specjalnych słowników i glosariuszy.

Klasyfikacja tłumaczeń naukowych i technicznych

W zależności od sposobu opracowania oryginalnego materiału rozróżnia się kilka rodzajów tłumaczeń naukowych i technicznych.

Nierzadko zdarzają się przypadki, w których wymagana jest interpretacja , np. w celu wyjaśnienia specyfiki pracy przy wykorzystaniu obcej technologii konieczne jest przekazanie głównego punktu personelowi bez wchodzenia w konkretną terminologię.

Innym ważnym rodzajem jest tłumaczenie abstrakcyjne. Jest to zwięzła prezentacja tekstu źródłowego za pomocą narzędzi językowych języka. Jego osobliwością jest to, że nie jest potrzebne skrupulatne tłumaczenie: tłumacz musi przekazać esencję.