Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego

Obecnie tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na polski jest bardzo popularne, a wiele osób uważa to za swoją ulubioną czynność. Jest to jednak bardziej skomplikowane niż się powszechnie myśli i wymaga wiedzy zarówno z zakresu gramatyki, słownictwa, jak i kultury obcej. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem się tłumaczenia tekstu przemyśleć dokładnie cały proces i mieć na uwadze kilka istotnych elementów.

Poniższy artykuł przybliży Ci najważniejsze aspekty tłumaczenia angielski i pomoże Ci lepiej zrozumieć cały proces.

Jak tłumaczyć teksty z języka angielskiego?

Tłumaczenie to dziedzina, która wymaga od tłumacza ścisłej znajomości dwóch języków – języka angielskiego i drugiego języka docelowego. W przypadku tłumaczeń angielskojęzycznych dokumentów, tłumacz musi posiadać nie tylko bogaty słownik podręczny zawierający terminologię specjalistyczną, ale także wiedzę kontekstualną na temat dokumentu. Aby umożliwić czytelnikowi zrozumienie tekstu, tłumacz musi umieć przekazać sens całości oryginalnego tekstu, a nie tylko słowa. Tłumaczenia mogą być wykonywane na kilka różnych sposobów. Najbardziej popularne metody to tłumaczenie bezpośrednie i tłumaczenie pośrednie. W przypadku tłumaczeń bezpośrednich, tłumacz stara się przekazać oryginalny tekst dokumentu w jak najbardziej dosłowny sposób. Z drugiej strony, metoda pośrednia skupia się na przekazaniu sensu całego tekstu oryginału, a nie na słowach. Inne metody to mieszanie tych dwóch podejść lub stosowanie kombinacji różnych metod.

Jako translator musisz opanować sztukę czytania ze zrozumieniem i analizowania tekstu. Ponadto warto rozwinąć umiejętności pisania w obydwu językach – angielskim i drugim języku obcym.

Podstawowe zasady tłumaczenia tekstów z języka angielskiego

Przed przystąpieniem do tłumaczenia danego tekstu, warto zapoznać się ze wskazówkami i regułami, które mogą ułatwić nam pracę. Podstawowymi zasadami tłumaczenia tekstów z języka angielskiego są:

Dokładne przeczytanie tekstu oryginalnego i zrozumienie jego sensu. W tym celu możemy korzystać ze słownika i innych źródeł.

Należy także pamiętać o tym, aby odpowiednio dopasować styl tłumaczonego tekstu do odbiorców. Dla przykładu, tekst naukowy powinien być przetłumaczony w sposób bardziej formalny, podczas gdy tekst literacki – w bardziej swobodny.

Tekst tłumaczony powinien być gramatycznie poprawny oraz bogaty w słownictwo. Warto zwrócić uwagę na to, aby unikać błędów i nieustannie się ich uczyć.
Teksty anglojęzyczne mają tendencję do bycia bardziej skrótowe niż teksty polskojęzyczne. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby przy tłumaczeniu ich nie rozwlekać bez potrzeby.

Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego – ciekawe przykłady

Z tłumaczeniami angielskich tekstów mamy do czynienia na co dzień, jednak rzadko zastanawiamy się nad ich trudnością. Aby dokładnie przetłumaczyć tekst, tłumacz musi posiadać szeroki zakres słownictwa, a także znać kontekst, w którym dany tekst powstał. Ciekawym przykładem takiego tłumaczenia angielski jest przetłumaczenie tytułu filmu „The Shawshank Redemption” na polski. W oryginale tytuł oznacza „Ucieczkę ze Shawshank”, jednak w Polsce film nosi nazwę „Nietykalni”, ponieważ doskonale oddaje ona sens fabuły.

Innym ciekawym przykładem tłumaczenia z języka angielskiego jest przetłumaczenie popularnej piosenki „The Way We Were” Barbry Streisand na polski. Piosenka ta ma bardzo nostalgiczny i smutny ton, dlatego też jej polskie tłumaczenie musiało oddać ten klimat. Wynikiem tego było stworzenie wiersza pt. „Nasze drogi rozeszły się”, który idealnie odzwierciedla oryginalną piosenkę.

Jakie trudności napotykamy podczas tłumaczenia tekstów z języka angielskiego?

Tłumaczenie angielskiego jest trudne ze względu na ogromną liczbę słów i związków frazeologicznych.

Osoba tłumacząca musi posiadać dużą wiedzę poza językiem, aby rozumieć kontekst wypowiedzi i dokładnie przekazać sens tekstu.

Trudności pojawiają się także przy tłumaczeniu slangu, gdyż wiele wyrażeń ma swoje odpowiedniki w języku polskim, ale nie odpowiadają one dosłownie temu, co zostało powiedziane po angielsku.