Na czym polegają tłumaczenia techniczne?

Bardzo często słyszy się o tłumaczeniach technicznych. Co to dokładnie oznacza? Kto może zrobić takie tłumaczenie i czy niezbędne są dodatkowe umiejętności?

Tłumaczenia techniczne – czym się charakteryzują?

Najczęściej tłumaczenia techniczne obejmują przekład tekstów specjalistycznych, instrukcji obsługi, katalogów, książek serwisowych, dokumentów prawnych czy artykułów o tematyce naukowej. Ściślej ujmując, są to teksty, do przetłumaczenia których nie wystarczy dobra znajomość języka obcego. Tłumacz musi posiadać także wiedzę techniczną i językową z danej branży. Najlepiej w roli tłumacza spisują się osoby z wykształceniem inżynierskim, które posiadają certyfikat dokumentujący znajomość języka na najwyższym poziomie. Przekład techniczny musi być spójny i rzetelny.

Kto może dokonać tłumaczeń technicznych?

Każda osoba zajmująca się tłumaczeniami technicznymi musi znać język obcy na najwyższym poziomie oraz doskonale władać językiem polskim. Ważne jest także posiadanie wiedzy technicznej z dziedziny tłumaczonego tekstu. Tekst musi zachować styl branżowy, dlatego tłumacz musi śledzić nowinki z danej branży i tworzyć odpowiedniki słów, które nie mają jeszcze synonimu w języku docelowym. Wykonanie tłumaczenia technicznego jeden do jednego będzie najczęściej bezużyteczne. Tłumacz powinien dopasować treść tekstu do odbiorcy. Inaczej będzie tłumaczona instrukcja użytkowania mikrofonu pojemnościowego, a inaczej artykuł o prototypie silnika.

Jakie teksty są najczęściej tłumaczone?

Tłumaczenia techniczne obejmują zazwyczaj:

  • instrukcje obsługi,
  • instrukcje montażu,
  • dokumentację techniczną,
  • artykuły naukowe
  • katalogi branżowe.

Techniczne przetłumaczenie instrukcji obsługi jest robione w przypadku, gdy produkt z zagranicy trafia pierwszy raz na polski rynek. Instrukcja musi być zrozumiała. Nie są to bardzo skomplikowane teksty. Zajmują zazwyczaj kilka zdań. W przypadku tekstów dotyczących instrukcji montażu sprawa wygląda inaczej. Mogą być one skomplikowane, jeśli tłumaczenie dotyczy montażu na przykład podzespołów samochodowych. W przypadku montażu szafki tłumaczenie nie będzie trudne do wykonania.

Jak wykonać tłumaczenie techniczne?


Tłumaczenie tekstu technicznego najlepiej zlecić w biurze tłumaczeń, które zatrudnia fachowców. Oczywiście przed wybraniem biura należy sprawdzić, czy dokona ono tłumaczenia w danym języku i z danej dziedziny. Ważne jest wybranie tłumacza, który specjalizuje się w danej branży i zna perfekcyjne słownictwo techniczne z danego zakresu wiedzy.